ต่อหน้าธารกำนัล

ภาษาอังกฤษ


adv in public
คำอธิบาย: ตรงหน้าที่หมู่มากชุมนุมกันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ต่อหน้าสาธารณะชน
คำที่เกี่ยวข้อง: before a big crowd , in front of other people
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขายืนตะโกนต่อหน้าธารกำนัล