ต่อหน้าต่อตา

ภาษาอังกฤษ


adv before
ความหมายเหมือนกับ: ต่อหน้า , ซึ่งๆ หน้า , เฉพาะหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: in front of , in the presence of , before one´s very eyes , in public eye , under the watchful eyes of the people
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายกระโดดขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปต่อหน้าต่อตาตำรวจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top