ต่อหน้า

ภาษาอังกฤษ


adv before
ความหมายเหมือนกับ: ซึ่งๆ หน้า , เฉพาะหน้า , ต่อหน้าต่อตา
คำที่เกี่ยวข้อง: in front of , to somebody´s face , in the presence of
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: โจรวิ่งราวกระเป๋าและกระโดดซ้อนท้ายจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตา

คำที่มี "ต่อหน้า" ในคำ


ต่อหน้าธารกำนัล adv in public
คำอธิบาย: ตรงหน้าที่หมู่มากชุมนุมกันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ต่อหน้าสาธารณะชน
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขายืนตะโกนต่อหน้าธารกำนัล

ต่อหน้าต่อตา adv before
ความหมายเหมือนกับ: ต่อหน้า , ซึ่งๆ หน้า , เฉพาะหน้า
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายกระโดดขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปต่อหน้าต่อตาตำรวจ

ต่อหน้าสาธารณะชน adv in public
คำตรงข้าม: ลับหลัง

อยู่ต่อหน้ากัน v confront
ความหมายเหมือนกับ: เผชิญหน้ากันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top