ต่อหน้า

ภาษาอังกฤษ


adv before
ความหมายเหมือนกับ: ซึ่งๆ หน้า , เฉพาะหน้า , ต่อหน้าต่อตา
คำที่เกี่ยวข้อง: in front of , to somebody´s face , in the presence of
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: โจรวิ่งราวกระเป๋าและกระโดดซ้อนท้ายจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตา