ต่อสู้

ภาษาอังกฤษ


v resist
ความหมายเหมือนกับ: ต่อต้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: oppose , fight
ตัวอย่างประโยค: ชาวภูเก็ตลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแข็งกร้าวกับขบวนการคัดค้านการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์
v fight
ความหมายเหมือนกับ: สู้รบ , รบ , ราวี
คำที่เกี่ยวข้อง: battle , combat
ตัวอย่างประโยค: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี
v struggle
คำอธิบาย: พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่าฟัน , ดิ้นรน
คำที่เกี่ยวข้อง: strive
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต้องต่อสู้ให้ได้สิ่งที่ดีกว่า
v compete
ความหมายเหมือนกับ: แข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: contest , contend
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาต่อสู้ให้ได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน

คำที่มี "ต่อสู้" ในคำ


ต่อสู้คดี v defend

คู่ต่อสู้ n opponents
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คู่พิพาท , ศัตรู , คู่อริ , ปรปักษ์ , คู่แข่ง
ตัวอย่างประโยค: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น

ปืนต่อสู้อากาศยาน n anti-aircraft gun
คำอธิบาย: ปืนสำหรับต่อสู้เครื่องบินรบของศัตรู
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินที่บินระดับต่ำอาจตกเป็นเป้าของปืนต่อสู้อากาศยานได้

นักต่อสู้ n fighter
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักสู้
ตัวอย่างประโยค: จำลองเป็นนักต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคนสำคัญของประเทศ

การต่อสู้ n war
ความหมายเหมือนกับ: การสู้รบ , การรบ

การต่อสู้ n clash
ความหมายเหมือนกับ: การเผชิญหน้า , การประจันหน้า

การต่อสู้ n struggle

ปะทะต่อสู้ v confront
ความหมายเหมือนกับ: ผจญ , เผชิญ , ต่อสู้

การต่อสู้ n campaign
ความหมายเหมือนกับ: การรบ

การต่อสู้ n war
ความหมายเหมือนกับ: การทำสงคราม , การสู้รบ

การต่อสู้ n fight against
ความหมายเหมือนกับ: การฟันฝ่า , การพยายาม , การบากบั่น , การดิ้นรน

การต่อสู้ n struggle
ความหมายเหมือนกับ: การปะทะ

การต่อสู้ n battle
ความหมายเหมือนกับ: การสู้รบ , การศึก , การศึกสงคราม

การต่อสู้ n war
ความหมายเหมือนกับ: การสงคราม , การรบ , การรบทัพจับศึก

การต่อสู้ n fight
ความหมายเหมือนกับ: การพยายาม , การต่อต้าน , การเอาชนะ

การต่อสู้ n fight

การต่อสู้ชิงชัย n competition
ความหมายเหมือนกับ: การชิงชัยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top