ต่อสู้

ภาษาอังกฤษ


v resist
ความหมายเหมือนกับ: ต่อต้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: oppose , fight
ตัวอย่างประโยค: ชาวภูเก็ตลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแข็งกร้าวกับขบวนการคัดค้านการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์
v fight
ความหมายเหมือนกับ: สู้รบ , รบ , ราวี
คำที่เกี่ยวข้อง: battle , combat
ตัวอย่างประโยค: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี
v struggle
คำอธิบาย: พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่าฟัน , ดิ้นรน
คำที่เกี่ยวข้อง: strive
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต้องต่อสู้ให้ได้สิ่งที่ดีกว่า
v compete
ความหมายเหมือนกับ: แข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: contest , contend
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาต่อสู้ให้ได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน