ต่อสัญญา

ภาษาอังกฤษ


v extend a contract
คำอธิบาย: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: renew a contract/agreement
คำตรงข้าม: หมดสัญญา
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top