ต่อว่าต่อขาน

ภาษาอังกฤษ


v complain
คำอธิบาย: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ความหมายเหมือนกับ: ว่าขาน , ต่อว่า , ว่ากล่าว
คำที่เกี่ยวข้อง: blame , abuse , reproach , object , protest , pleasure , talk to , censure
คำตรงข้าม: ชมเชย
ตัวอย่างประโยค: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง