ต่อราคา

ภาษาอังกฤษ


v bargain
คำอธิบาย: ขอลดราคาให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรองราคา
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบต่อราคา เพราะแม่ค้าชอบบอกราคาแพงๆ ไว้ก่อน