ต่อรองราคา

ภาษาอังกฤษ


v bargain
คำอธิบาย: ขอลดราคาให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: ต่อราคา
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน