ต่อรอง

ภาษาอังกฤษ


v bargain
คำอธิบาย: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: bet , wager , negotiate , haggle