ต่อรถ

ภาษาอังกฤษ


v build a car
คำอธิบาย: ประกอบรถ
คำที่เกี่ยวข้อง: assemble , construct
ตัวอย่างประโยค: ศูนย์รถยนต์กำลังเร่งต่อรถรุ่นใหม่เพื่อให้ทันงานเปิดตัวในต้นปีหน้า
v transfer to another bus
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนรถ , ถ่ายรถ
คำที่เกี่ยวข้อง: change bus
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องต่อรถถึง 3 ต่อทุกวันเพื่อไปทำงานที่รังสิต