ต่อย

ภาษาอังกฤษ


v box
คำอธิบาย: เอาของแข็งหรือของหนักตีหรือทุบให้แตกออก
ความหมายเหมือนกับ: ชก , แลกหมัด , ตะบันหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: fight , break
ตัวอย่างประโยค: วินัยต่อยกับสมหมายที่สนามบอลเมื่อวานนี้
v sting
คำอธิบาย: เอาเหล็กในที่ก้นแทงเอา
ความหมายเหมือนกับ: กัด
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ถูกแมลงมีพิษกัดต่อย เช่น ผึ้ง แตน ตัวต่อ หมาร่า มด แมลงมุม แมลงป่อง อาจปรากฏอาการแพ้ได้