ต่อมโลหิต

ภาษาอังกฤษ


n menses
คำอธิบาย: เลือดระดูผู้หญิง
ความหมายเหมือนกับ: ระดู , ประจำเดือน , เมนส์
คำที่เกี่ยวข้อง: menstruation , monthly