ต่อม

ภาษาอังกฤษ


n gland
คำอธิบาย: อวัยวะของคนและสัตว์ทำหน้าที่สร้างและหลั่งสารที่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย มี 2 ชนิด คือ ต่อมไร้ท่อ และ ต่อมมีท่อ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต
n protuberance
คำอธิบาย: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: bulge , blister , swelling , bump
n gland
คำอธิบาย: อวัยวะของคนและสัตว์ทำหน้าที่สร้างและหลั่งสารที่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย มี 2 ชนิด คือ ต่อมไร้ท่อ และ ต่อมมีท่อ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต
n protuberance
คำอธิบาย: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: bulge , blister , swelling , bump