ต่อปากหลากคำ

ภาษาอังกฤษ


v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อปากต่อคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words with , argue back and forth , haggle with , enter into controversy with , squabble with
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ช่างต่อปากหลากคำผู้ใหญ่เสียจริง
v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อปากต่อคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words with , argue back and forth , haggle with , enter into controversy with , squabble with
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ช่างต่อปากหลากคำผู้ใหญ่เสียจริง