ต่อปากต่อคำ

ภาษาอังกฤษ


v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อปากหลากคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words with , argue back and forth , haggle with , enter into controversy with , squabble with
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่อยากต่อปากต่อคำกับเขา
v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อปากหลากคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words with , argue back and forth , haggle with , enter into controversy with , squabble with
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่อยากต่อปากต่อคำกับเขา