ต่อปาก

ภาษาอังกฤษ


adv from mouth to mouth
คำอธิบาย: เล่าสืบกันมา
ความหมายเหมือนกับ: เล่าขาน , เล่าต่อๆ กันมา
คำที่เกี่ยวข้อง: pass on by word of mouth , plead a case , argue , relate , tell , discuss
ตัวอย่างประโยค: สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
adv from mouth to mouth
คำอธิบาย: เล่าสืบกันมา
ความหมายเหมือนกับ: เล่าขาน , เล่าต่อๆ กันมา
คำที่เกี่ยวข้อง: pass on by word of mouth , plead a case , argue , relate , tell , discuss
ตัวอย่างประโยค: สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น