ต่อนัดต่อแนง

ภาษาอังกฤษ


v haggle
คำอธิบาย: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อนิดต่อหน่อย , ต่อราคา , ต่อรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: bargain
ตัวอย่างประโยค: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ
v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อนัดต่อแนม , ต่อล้อต่อเถียง , ต่อปากต่อคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words with , argue back and forth , haggle with , enter into controversy with , squabble with
v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อนัดต่อแนม , ต่อล้อต่อเถียง , ต่อปากต่อคำ
คำที่เกี่ยวข้อง: exchange words with , argue back and forth , haggle with , enter into controversy with , squabble with