ต่อตี

ภาษาอังกฤษ


v fight with
คำอธิบาย: ต่อสู้ประจัญหน้า
ความหมายเหมือนกับ: เข้าตี , ต่อสู้ , ปะทะ
คำที่เกี่ยวข้อง: close with , cross swords , descend upon , beat down , come upon
คำตรงข้าม: ล่าถอย
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกต่อตีเข้ามาถึงหน้าค่าย