ต่อตาม

ภาษาอังกฤษ


v haggle
คำอธิบาย: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรองราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: bargain
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก