ต่อตา

ภาษาอังกฤษ


v graft
คำอธิบาย: ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ติดตา
คำที่เกี่ยวข้อง: join , incorporate , engraft
ตัวอย่างประโยค: เขาต่อตามะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมัน