ต่อจากนี้ไป

ภาษาอังกฤษ


conj from now
ความหมายเหมือนกับ: ต่อไปนี้ , ตั้งแต่นี้ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: hence , from this now