ต่อจากนี้

ภาษาอังกฤษ


conj henceforth
คำอธิบาย: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: หลังจากนี้ , ถัดจากนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: from now on , from this time on
ตัวอย่างประโยค: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่