ต่อจากนั้น

ภาษาอังกฤษ


conj after that
คำอธิบาย: ภายหลังจากเวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลัง , ต่อมา , ถัดจากนั้น , หลังจากนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: then , later , next , afterwards
ตัวอย่างประโยค: ท้องฟ้าด้านทะเลมืดครึ้มด้วยเมฆทะมึน ต่อจากนั้นก็เกิดพายุกระโชกรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top