ต่อจาก

ภาษาอังกฤษ


v continue
คำที่เกี่ยวข้อง: maintain , persist , sustain , carry on , go on , keep on