ต่องแต่ง

ภาษาอังกฤษ


v sway to and fro
คำอธิบาย: อาการที่ห้อยแกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: กระต่องกระแต่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: swing and fro
ตัวอย่างประโยค: ผ้าขี้ริ้วต่องแต่งอยู่บนยอดไม้ตั้งแต่เมื่อวาน
adv to and fro
คำอธิบาย: อย่างเหมือนอาการที่ห้อยแกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: กระต่องกระแต่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: backwards and forwards
ตัวอย่างประโยค: นกกะปูดถูกยิงมันจึงบินต่องแต่งเหนือพื้นดินไม่ถึงสิบเมตร