ต่อกัน

ภาษาอังกฤษ


adv each other
ความหมายเหมือนกับ: กัน , ซึ่งกันและกัน , กันและกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: mutually , reciprocally , one another
ตัวอย่างประโยค: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา

คำที่มี "ต่อกัน" ในคำ


ติดต่อกัน adv consecutively
คำอธิบาย: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้วค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top