ต่อกร

ภาษาอังกฤษ


v fight
คำอธิบาย: ต่อสู้หรือแข่งขันกันให้รู้แพ้รู้ชนะ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้ , ประมือ , ประลอง , ดวล
คำที่เกี่ยวข้อง: put up a fight , struggle
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตไม่มีชนชาติใดที่อาจหาญจะขึ้นมาต่อกรกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช