ต่อ

ภาษาอังกฤษ


v build
คำอธิบาย: สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: construct , make , form , establish , erect
ตัวอย่างประโยค: พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น
n wasp
คำอธิบาย: ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: hornet
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้
prep to
คำอธิบาย: ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: per , for , on
ตัวอย่างประโยค: ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4
adv next
คำอธิบาย: ถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต
คำที่เกี่ยวข้อง: then , afterward , after that , from now on , later on
ตัวอย่างประโยค: สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
v teach
คำอธิบาย: สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น
ความหมายเหมือนกับ: สอน
คำที่เกี่ยวข้อง: instruct , educate , discipline , inform
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้
v transfer
คำอธิบาย: เปลี่ยนยานพาหนะในระหว่างเดินทาง
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้น (เรือ) , เปลี่ยน (เรือ)
คำที่เกี่ยวข้อง: change , shift , embark , board
ตัวอย่างประโยค: หลังจากเขาลงรถเมล์แล้วเขาต้องไปต่อเรือข้ามฟากที่ท่าน้ำสี่พระยาทุกวัน
v decoy
คำอธิบาย: นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ดัก , ล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: lure , attract , entice , inveigle , allure , tempt , beguile
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด
v renew
คำอธิบาย: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ขยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , stretch out , prolong , expand , enlarge , lengthen , dilate
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว
prep against
คำอธิบาย: ประจันหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: oppose to , in opposition to , opposite to
ตัวอย่างประโยค: เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว
prep with
คำที่เกี่ยวข้อง: in relation to
ตัวอย่างประโยค: การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน
adv continue
คำอธิบาย: ระยะเวลาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: follow , keep on , abide
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์จะสอนต่ออีก 2 ชั่วโมง
v concede
คำอธิบาย: ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้
คำที่เกี่ยวข้อง: surrender , allow
ตัวอย่างประโยค: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร
v renew
คำอธิบาย: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ติดกันเป็นอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ขยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , elongate , draw , protract
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว
v bargain
คำอธิบาย: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรอง , ต่อราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: haggle , negotiate , dicker , deal
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า
v join
คำอธิบาย: ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อม , ติดตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: connect , link , attach , combine , cohere
ตัวอย่างประโยค: สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว