ต่อ

ภาษาอังกฤษ


v build
คำอธิบาย: สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: construct , make , form , establish , erect
ตัวอย่างประโยค: พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น
n wasp
คำอธิบาย: ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: hornet
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้
prep to
คำอธิบาย: ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: per , for , on
ตัวอย่างประโยค: ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4
adv next
คำอธิบาย: ถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต
คำที่เกี่ยวข้อง: then , afterward , after that , from now on , later on
ตัวอย่างประโยค: สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
v teach
คำอธิบาย: สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น
ความหมายเหมือนกับ: สอน
คำที่เกี่ยวข้อง: instruct , educate , discipline , inform
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้
v transfer
คำอธิบาย: เปลี่ยนยานพาหนะในระหว่างเดินทาง
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้น (เรือ) , เปลี่ยน (เรือ)
คำที่เกี่ยวข้อง: change , shift , embark , board
ตัวอย่างประโยค: หลังจากเขาลงรถเมล์แล้วเขาต้องไปต่อเรือข้ามฟากที่ท่าน้ำสี่พระยาทุกวัน
v decoy
คำอธิบาย: นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ดัก , ล่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: lure , attract , entice , inveigle , allure , tempt , beguile
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด
v renew
คำอธิบาย: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ขยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , stretch out , prolong , expand , enlarge , lengthen , dilate
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว
prep against
คำอธิบาย: ประจันหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: oppose to , in opposition to , opposite to
ตัวอย่างประโยค: เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว
prep with
คำที่เกี่ยวข้อง: in relation to
ตัวอย่างประโยค: การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน
adv continue
คำอธิบาย: ระยะเวลาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: follow , keep on , abide
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์จะสอนต่ออีก 2 ชั่วโมง
v concede
คำอธิบาย: ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้
คำที่เกี่ยวข้อง: surrender , allow
ตัวอย่างประโยค: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร
v renew
คำอธิบาย: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ติดกันเป็นอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ขยาย
คำที่เกี่ยวข้อง: extend , elongate , draw , protract
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว
v bargain
คำอธิบาย: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรอง , ต่อราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: haggle , negotiate , dicker , deal
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า
v join
คำอธิบาย: ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อม , ติดตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: connect , link , attach , combine , cohere
ตัวอย่างประโยค: สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว

คำที่มี "ต่อ" ในคำ


ต่อไม่ติด v can not continue
คำอธิบาย: ขาดการกระทำสืบต่อจนทำต่อไปไม่ได้, ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาจากกันไปนานจนความเป็นเพื่อนมันต่อไม่ติด

ต่อหัว adv per capita
ตัวอย่างประโยค: ประชากรในประเทศยังมีรายได้ต่อหัวต่อปีน้อยอยู่มาก

ต่อรองราคา v bargain
คำอธิบาย: ขอลดราคาให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: ต่อราคา
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายกำลังต่อรองราคากับเถ้าแก่อยู่ในร้าน

ต่อราคา v bargain
คำอธิบาย: ขอลดราคาให้น้อยลง
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรองราคา
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบต่อราคา เพราะแม่ค้าชอบบอกราคาแพงๆ ไว้ก่อน

ต่อกัน adv each other
ความหมายเหมือนกับ: กัน , ซึ่งกันและกัน , กันและกัน
ตัวอย่างประโยค: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา

ต่อนัดต่อแนง v haggle
คำอธิบาย: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อนิดต่อหน่อย , ต่อราคา , ต่อรอง
ตัวอย่างประโยค: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ

ต่อนี้ไป adv henceforth
ความหมายเหมือนกับ: ต่อแต่นี้ไป , ตั้งแต่นี้ต่อไป
ตัวอย่างประโยค: พระยาอนุมานราชธนก็ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วต่อนี้ไปก็อยู่ที่เราจะ เอาไปใช้อย่างไร

ต่อไป adv next
ความหมายเหมือนกับ: ถัดไป , ถัดจากนั้น
ตัวอย่างประโยค: หากบุคคลได้รับการตองสนองความรักแล้วสิ่งที่เขาต้องการต่อไปก็คือการได้รับการยกย่องมีชื่อเสียง

ต่อไป adv continually
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
ตัวอย่างประโยค: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วย เหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ

ต่อไปนี้ det next
ความหมายเหมือนกับ: ถัดไป
ตัวอย่างประโยค: บทต่อไปนี้จะพูดถึงลักษณะการทำงานขององค์กรสื่อสารมวลชน

ต่อไปนี้ conj as follows
ความหมายเหมือนกับ: ดังนี้
ตัวอย่างประโยค: ผลการตรวจเลือดพบว่าเขามีโรคต่อไปนี้ คือ ไวรัสตับอักเสบ ไตวาย

ต่อไปนี้ adv hereafter
ความหมายเหมือนกับ: หลังจากนี้
คำตรงข้าม: ก่อนหน้านี้
ตัวอย่างประโยค: ต่อไปนี้วิทยากรจะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของแม่เหล็ก

ต่อมใต้สมอง n pituitary gland
ตัวอย่างประโยค: ต่อมใต้สมองหรือต่อมปิตูอิตารีเป็นต่อมเล็ก ๆ ที่อยู่ในร่างกายเรา

ต่อมทอนซิล n tonsil gland
ตัวอย่างประโยค: โรคต่อมทอนซิลอักเสบ โรคไข้หวัด คออักเสบ เป็นโรคติดเชื้อในบริเวณคอที่เป็นกันบ่อยมาก

ต่อมไทรอยด์ n thyroid gland
ตัวอย่างประโยค: ผลการวิจัยพบว่า คนอ้วนเป็นมะเร็งที่เต้านม ต่อมไทรอยด์ ถุงน้ำดี รังไข่ และมดลูกมากกว่าคนผอม

ต่อมน้ำเหลือง n lymph node
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องไปผ่าต่อมน้ำเหลืองที่โรงพญาบาลพญาไทพรุ่งนี้

ต่อว่าต่อขาน v complain
คำอธิบาย: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ความหมายเหมือนกับ: ว่าขาน , ต่อว่า , ว่ากล่าว
คำตรงข้าม: ชมเชย
ตัวอย่างประโยค: หลังจากต่อว่าต่อขานกันอยู่นาน ทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจว่าทั้งคู่เข้าใจผิดไปเอง

ต่อเวลา v prolong
ความหมายเหมือนกับ: ยืดเวลา , ขยายเวลา
ตัวอย่างประโยค: กรรมการต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 5 นาที เนื่องจากที่มีผู้บาดเจ็บในครึ่งแรก

ต่อสัญญา v extend a contract
คำอธิบาย: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
คำตรงข้าม: หมดสัญญา
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี

ต่อสู้ v resist
ความหมายเหมือนกับ: ต่อต้าน
ตัวอย่างประโยค: ชาวภูเก็ตลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแข็งกร้าวกับขบวนการคัดค้านการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์

ต่อสู้ v fight
ความหมายเหมือนกับ: สู้รบ , รบ , ราวี
ตัวอย่างประโยค: ทหารไทยต่อสู้กับทหารเวียดนามบริเวณชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี

ต่อสู้ v struggle
คำอธิบาย: พยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ฝ่าฟัน , ดิ้นรน
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต้องต่อสู้ให้ได้สิ่งที่ดีกว่า

ต่อสู้ v compete
ความหมายเหมือนกับ: แข่งขัน
ตัวอย่างประโยค: นักกีฬาต่อสู้ให้ได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน

ต่อหน้า adv before
ความหมายเหมือนกับ: ซึ่งๆ หน้า , เฉพาะหน้า , ต่อหน้าต่อตา
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: โจรวิ่งราวกระเป๋าและกระโดดซ้อนท้ายจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตา

ต่อมน้ำ n air bubble
คำอธิบาย: ฟองอากาศที่ผุดขึ้นปุดๆ เหนือน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ฟองอากาศ

ต่อหน้าธารกำนัล adv in public
คำอธิบาย: ตรงหน้าที่หมู่มากชุมนุมกันอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ต่อหน้าสาธารณะชน
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: เขายืนตะโกนต่อหน้าธารกำนัล

ต่อให้ v concede
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนข้อให้
ตัวอย่างประโยค: เขาต่อให้คู่ต่อสู้ของเขาสองคะแนน

ต่อให้ conj even
ความหมายเหมือนกับ: ถึงแม้ว่า
ตัวอย่างประโยค: ต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่สามารถห้ามให้คนค้ายาเสพติดได้

ต่ออายุ v renew
คำอธิบาย: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
ความหมายเหมือนกับ: ยืดอายุ , สืบชะตา
ตัวอย่างประโยค: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย

ต่อหน้าต่อตา adv before
ความหมายเหมือนกับ: ต่อหน้า , ซึ่งๆ หน้า , เฉพาะหน้า
คำตรงข้าม: ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายกระโดดขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปต่อหน้าต่อตาตำรวจ

ต่อมโลหิต n menses
คำอธิบาย: เลือดระดูผู้หญิง
ความหมายเหมือนกับ: ระดู , ประจำเดือน , เมนส์

ต่อมหมวกไต n adrenal gland
หน่วยนับ: ต่อม
ตัวอย่างประโยค: ในร่างการคนเรามีต่อมหมวกไต 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่สองข้าง

ต่อมา conj afterwards
คำอธิบาย: หลังจากเวลาหรือเหตุการณ์นั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจากนั้น , สืบมา , หลังจากนั้น
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารนครธน จำกัดเมื่อแรกตั้งชื่อ ธนาคารหวั่งหลีจั่น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2519

ต่อเมื่อ conj when
ตัวอย่างประโยค: การทำเครื่องจักสานของไทยในอดีตเป็นหัตถกรรมที่ทำเพื่อใช้สอยในครัว เรือนก่อน ต่อเมื่อเหลือใช้แล้วจึงนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการ ดำรงชีวิต

ต่อ v box
คำอธิบาย: เอาของแข็งหรือของหนักตีหรือทุบให้แตกออก
ความหมายเหมือนกับ: ชก , แลกหมัด , ตะบันหน้า
ตัวอย่างประโยค: วินัยต่อยกับสมหมายที่สนามบอลเมื่อวานนี้

ต่อ v sting
คำอธิบาย: เอาเหล็กในที่ก้นแทงเอา
ความหมายเหมือนกับ: กัด
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ถูกแมลงมีพิษกัดต่อย เช่น ผึ้ง แตน ตัวต่อ หมาร่า มด แมลงมุม แมลงป่อง อาจปรากฏอาการแพ้ได้

ต่อว่า v complain
คำอธิบาย: ท้วงถามเหตุผลต่อผู้ที่ทำให้ตนไม่พอใจ, ว่ากล่าวเพราะไม่ทำตามที่พูดหรือที่ให้สัญญาไว้
ความหมายเหมือนกับ: ว่าขาน , ต่อว่าต่อขาน , ว่ากล่าว
คำตรงข้าม: ชมเชย
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวต่อว่าพ่อของตนอย่างไม่พอใจนัก

ต่อยหอย adv talkatively
คำอธิบาย: ไม่รู้จักหยุด, (ใช้แก่กริยาพูด)
ความหมายเหมือนกับ: ฉอด ๆ , พูดฉอดๆ
ตัวอย่างประโยค: เธอพูดเป็นต่อยหอยจนคนฟังเบื่อ

ต่อรถ v build a car
คำอธิบาย: ประกอบรถ
ตัวอย่างประโยค: ศูนย์รถยนต์กำลังเร่งต่อรถรุ่นใหม่เพื่อให้ทันงานเปิดตัวในต้นปีหน้า

ต่อรถ v transfer to another bus
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนรถ , ถ่ายรถ
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องต่อรถถึง 3 ต่อทุกวันเพื่อไปทำงานที่รังสิต

ต่อรอง v bargain
คำอธิบาย: เจรจาเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ

ต่อเรือ v build a boat
คำอธิบาย: สร้างเรือ
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง , ประกอบ
ตัวอย่างประโยค: เขาต่อเรือส่งไปขายยังที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ต่อเรือ v transfer to another boats
ความหมายเหมือนกับ: ถ่ายเรือ , เปลี่ยนเรือ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากลงรถเมล์แล้ว เธอต้องต่อเรือไปลงแถวบ้านอีก

ต่อล้อต่อเถียง v haggle
คำอธิบาย: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , ทุ่มเถียง , เถียง
คำตรงข้าม: สงบปากสงบคำ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง

ต่อมน้ำ n fixed star
คำอธิบาย: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์จิตรา มี 1 ดวง
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวตาจระเข้ , ดาวไต้ไฟ , ดาวเสือ

ต่อปาก adv from mouth to mouth
คำอธิบาย: เล่าสืบกันมา
ความหมายเหมือนกับ: เล่าขาน , เล่าต่อๆ กันมา
ตัวอย่างประโยค: สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น

ต่อปากต่อคำ v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อปากหลากคำ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่อยากต่อปากต่อคำกับเขา

ต่อปากหลากคำ v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อปากต่อคำ
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ช่างต่อปากหลากคำผู้ใหญ่เสียจริง

ต่อ n gland
คำอธิบาย: อวัยวะของคนและสัตว์ทำหน้าที่สร้างและหลั่งสารที่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย มี 2 ชนิด คือ ต่อมไร้ท่อ และ ต่อมมีท่อ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต

ต่อ n protuberance
คำอธิบาย: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ่ม

ต่อเนื่อง adv continually
ความหมายเหมือนกับ: สม่ำเสมอ
ตัวอย่างประโยค: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว

ต่อนัดต่อแนง v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อนัดต่อแนม , ต่อล้อต่อเถียง , ต่อปากต่อคำ

ต่อเนื่อง v continue
ความหมายเหมือนกับ: ต่อจาก
ตัวอย่างประโยค: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา

ต่อปาก adv from mouth to mouth
คำอธิบาย: เล่าสืบกันมา
ความหมายเหมือนกับ: เล่าขาน , เล่าต่อๆ กันมา
ตัวอย่างประโยค: สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น

ต่อปากต่อคำ v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อปากหลากคำ
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่อยากต่อปากต่อคำกับเขา

ต่อปากหลากคำ v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อปากต่อคำ
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ช่างต่อปากหลากคำผู้ใหญ่เสียจริง

ต่อ n gland
คำอธิบาย: อวัยวะของคนและสัตว์ทำหน้าที่สร้างและหลั่งสารที่มีประโยชน์และมีโทษต่อร่างกาย มี 2 ชนิด คือ ต่อมไร้ท่อ และ ต่อมมีท่อ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต

ต่อ n protuberance
คำอธิบาย: เม็ดตุ่มที่ขึ้นตามตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตุ่ม

ต่อโทรศัพท์ v call up
คำอธิบาย: ติดต่อผู้อื่นโดยใช้โทรศัพท์
ความหมายเหมือนกับ: โทรศัพท์
ตัวอย่างประโยค: เมื่อวานนี้เขานั่งต่อโทรศัพท์ถึงแฟนทั้งวัน

ต่อจากนั้น conj after that
คำอธิบาย: ภายหลังจากเวลานั้น
ความหมายเหมือนกับ: ภายหลัง , ต่อมา , ถัดจากนั้น , หลังจากนั้น
ตัวอย่างประโยค: ท้องฟ้าด้านทะเลมืดครึ้มด้วยเมฆทะมึน ต่อจากนั้นก็เกิดพายุกระโชกรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต่อจากนี้ conj henceforth
คำอธิบาย: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: หลังจากนี้ , ถัดจากนี้
ตัวอย่างประโยค: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่

ต่อตา v graft
คำอธิบาย: ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ติดตา
ตัวอย่างประโยค: เขาต่อตามะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมัน

ต่อต้าน v resist
คำอธิบาย: ต้านทานไว้, ป้องกันไว้, สู้รบป้องกันไว
ความหมายเหมือนกับ: ต้าน , ไม่เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกต่อต้านการหย่าร้างอย่างรุนแรงและบังคับให้รวมเรื่องการหย่าร้างไว้ในคำสอนด้วย

ต่อตาม v haggle
คำอธิบาย: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรองราคา
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก

ต่อตี v fight with
คำอธิบาย: ต่อสู้ประจัญหน้า
ความหมายเหมือนกับ: เข้าตี , ต่อสู้ , ปะทะ
คำตรงข้าม: ล่าถอย
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกต่อตีเข้ามาถึงหน้าค่าย

ต่อเติม v add
คำอธิบาย: ก่อสร้างเพิ่มเติม, เพิ่มเติมเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ต่อเติมบ้านเดิมเพื่อให้พอกับครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

ต่อแต่นี้ไป adv hence
คำอธิบาย: เวลานับจากปัจจุบันเป็นต้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ต่อนี้ไป , จากนี้ไป
ตัวอย่างประโยค: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มขึ้นแล้วและต่อแต่นี้ไปฝั่งทะเลตะวันตกคงจะชุ่มชื้นด้วยไอฝน

ต่อท้าย v attach
คำอธิบาย: ติดอยู่ข้างหลัง
ความหมายเหมือนกับ: พ่วง , ห้อยท้าย
ตัวอย่างประโยค: วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่จะสังเกตว่ามีภาคผนวกต่อท้ายทุกเรื่อง

ต่อแต้ม n dominoes
คำอธิบาย: การเล่นไพ่ป๊อกฝรั่งระหว่าง 2 หรือ 4 คน โดยเรียงแต้มไพ่จาก รูป 7 แล้วต่อแต้มสูงขึ้นไปหรือต่อแต้มต่ำลงมา
หน่วยนับ: ตา
ความหมายเหมือนกับ: หมาก , ไพ่ต่อแต้ม
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาเล่นต่อแต้มกันจนลืมกินข้าว

ต่องแต่ง v sway to and fro
คำอธิบาย: อาการที่ห้อยแกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: กระต่องกระแต่ง
ตัวอย่างประโยค: ผ้าขี้ริ้วต่องแต่งอยู่บนยอดไม้ตั้งแต่เมื่อวาน

ต่อตัว v do a pyramid of acrobat
คำอธิบาย: อาการแสดงอย่างหนึ่งประเภทกายกรรมที่ใช้คนต่อความสูงขึ้นไป
ตัวอย่างประโยค: คณะกายกรรมกำลังต่อตัวเพื่อเชิดสิงโต

ต่อนัดต่อแนง v have words with
คำอธิบาย: เฝ้าเถียงกันไม่รู้จักจบ, พูดยันกันเพื่อพิสูจน์ความ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อนัดต่อแนม , ต่อล้อต่อเถียง , ต่อปากต่อคำ

ต่องแต่ง adv to and fro
คำอธิบาย: อย่างเหมือนอาการที่ห้อยแกว่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: กระต่องกระแต่ง
ตัวอย่างประโยค: นกกะปูดถูกยิงมันจึงบินต่องแต่งเหนือพื้นดินไม่ถึงสิบเมตร

ต่อกร v fight
คำอธิบาย: ต่อสู้หรือแข่งขันกันให้รู้แพ้รู้ชนะ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อสู้ , ประมือ , ประลอง , ดวล
ตัวอย่างประโยค: ในอดีตไม่มีชนชาติใดที่อาจหาญจะขึ้นมาต่อกรกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต่อกิ่ง v graft
คำอธิบาย: นำเอากิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบลงที่ตอของต้นไม้อีกต้นหนึ่งในวงศ์เดียวกัน แล้วเอาผ้ายางพันตรงที่ต่อไม่ให้น้ำซึมเข้า
ตัวอย่างประโยค: ครูต่อกิ่งมะม่วงเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู

ต่อความยาวสาวความยืด v bring up a side issue to complicate the matter
คำอธิบาย: พูดกันไปพูดกันมาให้มากเรื่องเกินสมควร
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่ต้องการต่อความยาวสาวความยืดกับคนอย่างเธอ

ต่อสู้คดี v defend

ต่อคิว v line up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว , เข้าคิว

ต่อคิว v queue up
ความหมายเหมือนกับ: เข้าแถว

ต่อเนื่องกัน v overlap
ความหมายเหมือนกับ: คาบกัน

ต่อร้อย clas percent
ความหมายเหมือนกับ: ร้อยละ

ต่อนิดต่อหน่อย v haggle
ความหมายเหมือนกับ: ต่อราคา , ต่อรอง

ต่อหน้าสาธารณะชน adv in public
คำตรงข้าม: ลับหลัง

ต่อนัดต่อแนม v have words with
ความหมายเหมือนกับ: ต่อล้อต่อเถียง , ต่อปากต่อคำ

ต่อจาก v continue

ต่อนัดต่อแนม v have words with
ความหมายเหมือนกับ: ต่อล้อต่อเถียง , ต่อปากต่อคำ

ต่อจากนี้ไป conj from now
ความหมายเหมือนกับ: ต่อไปนี้ , ตั้งแต่นี้ไป

ต่อเติมเสริมแต่ง v elaborate
ความหมายเหมือนกับ: แต่งเติม , ขยายความ , ต่อเติม

ติดต่อสอบถาม v ask for information
ความหมายเหมือนกับ: สอบถาม
ตัวอย่างประโยค: ผู้สนใจที่จะสมัคทุนการศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์

ผู้สืบต่อ n successor
คำอธิบาย: คนที่ทำต่อเนื่องไปจากที่ทำไว้แล้ว
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สืบทอด , ผู้สานต่อ , คนสืบต่อ , คนสืบทอด
ตัวอย่างประโยค: สำหรับป่าแล้วเสือโคร่งเปรียบได้กับผู้กำจัด ผู้สร้างและผู้สืบต่อ

นางนกต่อ n decoy
คำอธิบาย: หญิงที่ทำหน้าที่ล่อลวงให้คนมาติดกับ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาเป็นนางนกต่อล่อลวงสาวชาวเหนือไปขายบริการที่กรุงเทพฯ

สถานที่ติดต่อ n address

ขาดการติดต่อ v lose contact with
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ติดต่อ
คำตรงข้าม: มีการติดต่อ , ติดต่อ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากมาทำงานที่กรุงเทพฯ เขาก็ขาดการติดต่อกับทางบ้านที่ต่างจังหวัด

มีผลต่อ v affect
ตัวอย่างประโยค: คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก

ดำเนินต่อไป v carry on
คำอธิบาย: ทำให้เกิดขึ้นต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: เป็นไป
ตัวอย่างประโยค: การถ่ายทำยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่ฟังเสียงผู้คัดค้านคนใดทั้งสิ้น

หัวต่อ n jump head
คำอธิบาย: ส่วนต้นแห่งสิ่งของที่ใช้เชื่อมต่อกับสิ่งอื่น
หน่วยนับ: หัว
ตัวอย่างประโยค: พ่อซื้อหัวต่อของก็อกน้ำมาเปลี่ยนใหม่ เพราะอันเก่าสนิมกินหมดแล้ว

อำนาจต่อรอง n bargaining power
ตัวอย่างประโยค: การขาดเอกภาพในหมู่กรรมกรด้วยกันเองทำให้ขาดอำนาจต่อรองกับนายจ้าง

ส่งต่อ v subsequently submit

ขัดต่อ v contrary to
ความหมายเหมือนกับ: ขัดกับ , ตรงข้าม

เรียนต่อ v further study
คำอธิบาย: เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสำเร็จมา
ความหมายเหมือนกับ: ศึกษาต่อ
ตัวอย่างประโยค: ผมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลย

ต่อย่างใด adv anyhow
ตัวอย่างประโยค: การกระทำนี้คงไม่ได้เป็นการเสียมารยาทแต่อย่างใด

ตัดต่อ v edit
คำอธิบาย: ตัดเฉพาะส่วนที่สำคัญมาต่อกัน, ตัดเฉพาะบางส่วนมาต่อกันเพื่อให้ได้รูปหรือความที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: หนังตัวอย่างนี้ตัดต่อมาจากต้นฉบับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายปลายเดือนนี้

ต่อ้อนแต่ออก adv since birth
ตัวอย่างประโยค: ยายเลี้ยงเขาตั้งแต่อ้อนแต่ออก

ขันต่อ v gamble
คำอธิบาย: การต่อรองซึ่งได้เสียกันโดยอาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะ
ความหมายเหมือนกับ: ต่อรอง , พนันขันต่อ
ตัวอย่างประโยค: ชายกลุ่มนั้นกำลังตั้งหน้าตั้งตาค้นหาเรื่องมาขันต่อ โดยไม่สนใจว่าในอีกไม่ช้าเวลาพิจารณาคดีก็จะมาถึง

จำนนต่อเหตุผล v yield to superior logic
ความหมายเหมือนกับ: จำนน , ยอม , ยอมจำนน , ยินยอม
คำตรงข้าม: ขัดขืน
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องยอมจำนนต่อเหตุผล

ปะติดปะต่อ v patch
คำอธิบาย: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประสมประเส
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล

สานต่อ v continue
ความหมายเหมือนกับ: สืบต่อ
ตัวอย่างประโยค: เขาได้จุดประกายความคิดให้ลูกหลานสานต่อความฝันของเขา

หัวร่อต่อกระซิก v giggle
คำอธิบาย: หยอกเย้ากัน
ตัวอย่างประโยค: หญิงสาวชายหนุ่มกำลังหัวร่อต่อกระซิกกัน

ตัดพ้อต่อว่า v complain
คำอธิบาย: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
ตัวอย่างประโยค: หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ

คำติดต่อ n agglutinative word
คำอธิบาย: ชื่อภาษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งแบ่งโดยรูป คือ ใช้วิธีเอาคำเติมไปติดต่อเข้ากับคำตั้ง ได้แก่ ภาษาตาด ทมิฬ ชวา มลายู ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เกาหลี เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: ภาษาเอสกิโมเป็นภาษาคำติดต่อ

คำต่อคำ adv verbatim
ตัวอย่างประโยค: ้เรามีโอกาสซักถามกันได้แบบคำต่อคำ

คอต่อ n nape
คำอธิบาย: ต้นคอที่ต่อจากท้ายทอย, ส่วนคอที่ต่อกับท้ายทอย

คู่ต่อสู้ n opponents
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: คู่พิพาท , ศัตรู , คู่อริ , ปรปักษ์ , คู่แข่ง
ตัวอย่างประโยค: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น

ใครต่อใคร pron anyone
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ใครๆ
ตัวอย่างประโยค: ใครต่อใครก็ชอบเล่นกีฬากันทั้งนั้น

งานติดต่อ n communication
คำอธิบาย: งานที่ต้องมีการไปมาหาสู่กัน พูดจาเพื่อทำความตกลงกัน สื่อสารกัน
หน่วยนับ: งาน
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ทั้งวันยังไม่ได้ทำอะไรเลย มีงานติดต่อเข้ามาตลอด

งานติดต่อสื่อสาร n transmitting
ความหมายเหมือนกับ: การติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค: บุคลิกอย่างคุณน่าจะเหมาะกับทำงานติดต่อสื่อสารนะ

ปะติดปะต่อ v put together
คำอธิบาย: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ตัวอย่างประโยค: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ

ปะติดปะต่อ v link up
คำอธิบาย: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อ , เชื่อม
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล

ปากต่อปาก adv spread widely
คำอธิบาย: บอกกันต่อๆ ไป
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนเล่าลือถึงความสามารถของมันปากต่อปากและจากตัวหนังสือต่อตัวหนังสือ

พนันขันต่อ v bet
คำอธิบาย: เล่นเอาแพ้ชนะโดยใช้เงินกัน
ความหมายเหมือนกับ: เดิมพัน , พนัน
ตัวอย่างประโยค: คนดูฟุตบอลต่างพนันขันต่อ ทุ่มกันเป็นหลักแสนหลักล้าน

ภาษาติดต่อคำ n agglutinative language
ความหมายเหมือนกับ: ภาษาคำติดต่อ
ตัวอย่างประโยค: วิชาภาษาศาสตร์แบ่งรูปภาษาต่างๆ เป็น 4 ประเภท คือ ภาษามีวิภัตติปัจจัย, ภาษาติดต่อคำ, ภาษาคำโดด และภาษาควบมากคำ

ปืนต่อสู้อากาศยาน n anti-aircraft gun
คำอธิบาย: ปืนสำหรับต่อสู้เครื่องบินรบของศัตรู
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินที่บินระดับต่ำอาจตกเป็นเป้าของปืนต่อสู้อากาศยานได้

เป็นต่อ v prevail over
ความหมายเหมือนกับ: ได้เปรียบ , ดีกว่า , เหนือชั้นกว่า , เหนือกว่า
คำตรงข้าม: เป็นรอง
ตัวอย่างประโยค: ในการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้เซียนพนันทั้งหลายต่างยกให้อังกฤษเป็นต่อถึงลูกครึ่ง

โรคติดต่อ n contagious disease
ตัวอย่างประโยค: ไอกรนเป็นโรคติดต่อที่สำคัญอันหนึ่งของระบบทางเดินหายใจ โดยเกิดจากเชื้อบัคเตรี

ส่วนต่อ n junction
ตัวอย่างประโยค: ส่วนต่อจากเรตินาเป็นส่วนของมัดประสาทที่เรียกว่า optic nerve

สองต่อสอง adv face to face
คำอธิบาย: แต่ลำพัง 2 คน, โดยเฉพาะ 2 คน
ตัวอย่างประโยค: เขาปรึกษาเรื่องนี้กันสองต่อสองไม่ให้คนอื่นรู้

เอ้อเร้อเอ้อเต่อ adv much
คำอธิบาย: มากจนล้น (ใช้แก่กริยากิน), เอ้อเร้อ ก็ว่า
ความหมายเหมือนกับ: เอ้อเร้อ
ตัวอย่างประโยค: นายพรานรวมกำลังไปล่าฆ่าสัตว์ตัวโตๆ เอามากินเป็นอาหาร ได้มาแล้วก็กินกันอย่างเอ้อเร้อเอ้อเต่อ

เอ้อเร้อเอ้อเต่อ v be unresolved
ความหมายเหมือนกับ: คาราคาซัง

เอ้อเร้อเอ้อเต่อ adv leisurely
คำอธิบาย: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
ความหมายเหมือนกับ: ยืดยาด
ตัวอย่างประโยค: รีบลุกขึ้นไวๆ อย่ามานั่งเอ้อเร้อเอ้อเต่ออย่างนี้

อู่ต่อเรือ n dock
หน่วยนับ: อู่
ความหมายเหมือนกับ: อู่ , อู่เรือ

ตัวต่อ n jigsaw puzzle
คำอธิบาย: ชุดของวัสดุที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปต่างต่างๆ เมื่อนำชิ้นเล็กๆ เหล่านั้นมาต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา
หน่วยนับ: ตัว, ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ภาพต่อ , จิกซอว์
ตัวอย่างประโยค: เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพราะเธอหาตัวต่อบางตัวไม่เจอ

ตัวต่อตัว adv man to man
คำอธิบาย: หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน)
คำตรงข้าม: รุม
ตัวอย่างประโยค: เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม

ตัวต่อ n wasp
คำอธิบาย: ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ต่อ
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้ต้นนั้นมีรังของตัวต่ออยู่

ตัวต่อตัว adv man to man
คำอธิบาย: หนึ่งต่อหนึ่ง (มักใช้ในการต่อสู้หรือแข่งขัน)
คำตรงข้าม: รุม
ตัวอย่างประโยค: เขาท้าคู่แข่งให้ออกมาสู้กันแบบตัวต่อตัวไม่มีการยกพวกรุม

ติดต่อสื่อสาร v communicate
คำอธิบาย: พูดจาตกลงกันเพื่อความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สื่อสาร , ติดต่อ
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมมีมติให้พนักงานในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันเอง และร่วมงานกันทำให้งานได้ผลยิ่งขึ้น

ติดต่อ adv continually
คำอธิบาย: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
ตัวอย่างประโยค: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ

ติดต่อ v connect
คำอธิบาย: ไปมาหาสู่กัน, พูดจาเพื่อทำความตกลง
ความหมายเหมือนกับ: สื่อสาร
ตัวอย่างประโยค: พวกเรายังคงติดต่อกัน แม้จะแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นก็ตาม

ติดต่อกัน adv consecutively
คำอธิบาย: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเนื่อง
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว

ต่อ adv too short
คำอธิบาย: สั้นหรือสูงเกินควร
ความหมายเหมือนกับ: เตินเต่อ
ตัวอย่างประโยค: หางเครื่องสาว 3-4 คนสวมกระโปรงสั้นเต่อสีแดงบาดตา กระโดดโลดเต้นหย็องแหย็งและยกเท้าเตะอากาศวืดวาด

เติมต่อ v add
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเติม , เพิ่ม , เสริม
คำตรงข้าม: ลดลง , ลด
ตัวอย่างประโยค: ครั้นเราไม่รู้สึกเจ็บแค้น กลับพาซื่อคิดว่าเขาสรรเสริญเรา เขาก็เติมต่อไปว่าเราเป็นนักอุดมคติเอียงซ้าย

แต้มต่อ n handicap
คำอธิบาย: แต้มที่ผู้มีฝีมือเหนือกว่าต่อให้แก่ผู้ที่มีฝีมือด้อยกว่า เพื่อให้มีโอกาสชนะในการแข่งขันได้พอๆ กัน
หน่วยนับ: แต้ม
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้แต้มต่อไปอยู่ที่คุณ

ทำต่อ v follow
คำอธิบาย: ทำให้ลุล่วงไป
ความหมายเหมือนกับ: ดำเนินต่อ , สืบต่อ , สานต่อ , ทำให้ตลอด , สืบทอด
ตัวอย่างประโยค: งานที่ยังค้างอยู่นั้น เจ้านายให้เขาทำต่อให้เสร็จ

ท้าตีท้าต่อ v challenge
ตัวอย่างประโยค: หากใครพูดจาหรือแสดงกิริยาไม่ดีกับเขาแล้ว เขาก็ท้าตีท้าต่อยอย่างไม่ลดละ

ชกต่อ v box
ความหมายเหมือนกับ: ต่อย , ชก
ตัวอย่างประโยค: คนงานในโรงงานนี้อันธพาลมาก มีเรื่องต้องชกต่อยกันทุกวัน

ช้างต่อ n elephant used as an decoy
คำอธิบาย: ช้างที่หมอเฒ่าขี่ในการจับช้าง
หน่วยนับ: เชือก
ตัวอย่างประโยค: หมอเฒ่าใช้ช้างต่อเชือกนี้เป็นประจำ

กระต่องกระแต่ง adv to and fro
คำอธิบาย: อาการที่แขวนอยู่และห้อยต่องแต่งไปมา
ความหมายเหมือนกับ: โตงเตง , ต่องแต่ง
ตัวอย่างประโยค: เสื้อฉันถูกพัดปลิวไปห้อยกระต่องกระแต่งอยู่บนยอดไม้

กรมควบคุมโรคติดต่อ n Department of Communicable Disease Control
หน่วยนับ: กรม
ตัวอย่างประโยค: กรมควบคุมโรคติดต่อได้ประกาศเตือนประชาชนถึงการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

การต่อเติม n expansion
คำอธิบาย: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: การเสริม , การเพิ่ม , การเพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่

การต่อ n boxing
ความหมายเหมือนกับ: การชก , การต่อยมวย , การประหมัด
ตัวอย่างประโยค: ชาวต่างชาติสนใจเรียนการต่อยมวยไทย

การตัดต่อ n editing
ตัวอย่างประโยค: ภาพบางภาพที่เกิดขึ้นเกิดจากการตัดต่อภาพ

การศึกษาต่อเนื่อง n continuous education
หน่วยนับ: วิชา
ตัวอย่างประโยค: ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการอภิปรายเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง

ครั้งต่อมา adv next time
ความหมายเหมือนกับ: ครั้งถัดมา
ตัวอย่างประโยค: ครั้งแรกเขายังทำได้ไม่ค่อยดีนัก แต่ครั้งต่อมาก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ครึ่งต่อครึ่ง adv half and half
ตัวอย่างประโยค: มีหนังสือใหม่ขายต่ำกว่าราคาปกครึ่งต่อครึ่ง

ก้านต่อดอก n name of decorating pattern
คำอธิบาย: ชื่อลายชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ลาย

การเจรจาต่อรอง n negotiation
ตัวอย่างประโยค: การเจรจาต่อรองกับผู้ก่อการร้ายให้ปล่อยตัวประกันไม่เป็นผลสำเร็จ

ข้อต่อ n joint
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: รอยต่อ , รอยเชื่อม
ตัวอย่างประโยค: ช่างเหล็กเชื่อมข้อต่อของเพลารถยนต์

ความต่อเนื่อง n continuity
ความหมายเหมือนกับ: ความเกี่ยวเนื่อง
ตัวอย่างประโยค: ความต่อเนื่องกันของข้อความทำให้บทละครเรื่องนี้น่าสนใจ

จุดต่อ n joint
หน่วยนับ: จุด
ความหมายเหมือนกับ: รอยต่อ , รอยเชื่อม
ตัวอย่างประโยค: จุดต่อของท่อน้ำอยู่ใต้ดิน

ดังต่อไปนี้ det as follow
ความหมายเหมือนกับ: ดังนี้
ตัวอย่างประโยค: พายุลูกนี้ทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้ ผู้เสียชีวิตประมาณเกือบ 1,000 คน บ้านเรือนหักพังประมาณ 40,000 หลัง

ตรงต่อเวลา adv on time
ความหมายเหมือนกับ: ตรงเวลา , ตามเวลา
ตัวอย่างประโยค: รถไฟขบวนนี้มาตรงต่อเวลา คือ 7.30 น.

ทำงานต่อ v continue working
คำอธิบาย: ดำเนินธุระหรือกิจการงานที่ต้องทำต่อไป
ตัวอย่างประโยค: ฉันต้องทำงานต่อ คงไม่ว่างไปกับเธอเย็นนี้

นกต่อ n decoy
คำอธิบาย: คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี)
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นางนกต่อ

นักต่อสู้ n fighter
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักสู้
ตัวอย่างประโยค: จำลองเป็นนักต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคนสำคัญของประเทศ

พนักงานต่อโทรศัพท์ n telephone operator
หน่วยนับ: คน

หนึ่งต่อหนึ่ง n draw
ตัวอย่างประโยค: ในการแข่งขันฟุตบอลทีมไทยยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ โดยคะแนนยังเสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่ง

หัวเราะต่อกระซิก v giggle
ความหมายเหมือนกับ: หัวร่อต่อกระซิก
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงสองคนพากันหัวเราะต่อกระซิกอยู่ข้างหลังอย่างน่ารำคาญ

สืบต่อ v inherit
คำอธิบาย: ต่อเนื่องไป
ตัวอย่างประโยค: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ

หัวเลี้ยวหัวต่อ n turning point
คำอธิบาย: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

อย่างต่อเนื่อง adv continuously
ตัวอย่างประโยค: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

อ่อนต่อโลก v be innocent
คำอธิบาย: ขาดประสบการณ์ทางโลก, ยังมีประสบการณ์ทางโลกไม่มาก
ความหมายเหมือนกับ: อ่อน , ไร้เดียงสา
คำตรงข้าม: เชี่ยว , ช่ำชอง
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ มักจะพลาดพลั้ง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ เนื่องจากยังอ่อนต่อโลก

สืบต่อ v inherit
คำอธิบาย: ต่อเนื่องไป
ตัวอย่างประโยค: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ

หัวเลี้ยวหัวต่อ n turning point
คำอธิบาย: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

อย่างต่อเนื่อง adv continuously
ตัวอย่างประโยค: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

อ่อนต่อโลก v be innocent
คำอธิบาย: ขาดประสบการณ์ทางโลก, ยังมีประสบการณ์ทางโลกไม่มาก
ความหมายเหมือนกับ: อ่อน , ไร้เดียงสา
คำตรงข้าม: เชี่ยว , ช่ำชอง
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ มักจะพลาดพลั้ง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ เนื่องจากยังอ่อนต่อโลก

ก็ต่อเมื่อ conj when
คำอธิบาย: เป็นคำเชื่อมเพื่อแสดงเหตุและผล
ความหมายเหมือนกับ: ก็เมื่อ
ตัวอย่างประโยค: การดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนนี้จะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อต่อรอง n negotiation
ความหมายเหมือนกับ: ข้อเรียกร้อง
ตัวอย่างประโยค: พนักงานหยุดงานเพื่อเป็นข้อต่อรองกับนายจ้างในการขอขึ้นเงินเดือน

ติดต่อ v contract (disease; virus etc.)
คำอธิบาย: อาการติดเชื้อโรค ซึ่งเป็นแก่ผู้หนึ่งแล้วลุกลามไปติดผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ติดเชื้อ , แพร่เชื้อ
ตัวอย่างประโยค: ไข้หวัดสามารถติดต่อได้ทางลมหายใจ

เป็นกษัตริย์ต่อเนื่องแทน

ผู้สานต่อ n successor
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สืบทอด , คนสืบต่อ , คนสืบทอด

คนสืบต่อ n successor
ความหมายเหมือนกับ: ผู้สืบทอด , ผู้สานต่อ , คนสืบทอด

คราวต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: หนต่อไป , คราวหน้า

หนต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: คราวต่อไป , คราวหน้า

หนต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: โอกาสหน้า , คราวต่อไป
คำตรงข้าม: คราวก่อน

คราวต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: หนต่อไป , โอกาสหน้า
คำตรงข้าม: คราวก่อน

กำหนดข้อต่อรอง v impose condition
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเงื่อนไข , สร้างเงื่อนไข

การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา n Test of English as Foreign Language

โทรศัพท์ติดต่อภายใน n intercom

ไม่ติดต่อ v lose contact with
คำตรงข้าม: มีการติดต่อ , ติดต่อ

ขึ้นตรงต่อ v belong to
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้นอยู่กับ

การติดต่อสื่อสาร n communication

ศึกษาต่อ v further study

มีข้อต่อรอง v have a condition
ความหมายเหมือนกับ: มีเงื่อนไข

การต่อสู้ n war
ความหมายเหมือนกับ: การสู้รบ , การรบ

ที่ต่อ n connection
ความหมายเหมือนกับ: การติดต่อ

การติดต่อ n connection
ความหมายเหมือนกับ: ที่ต่อ

ราคาต่อรอง n price
ความหมายเหมือนกับ: ราคาซื้อขาย

ขึ้นตรงต่อ v belong to
ความหมายเหมือนกับ: หมายหมู่ , ขึ้นอยู่ , รวมอยู่ , ขึ้นอยู่กับ , ขึ้นกับ

คนรุ่นต่อไป n next generation
ความหมายเหมือนกับ: คนรุ่นหลัง

การต่อสู้ n clash
ความหมายเหมือนกับ: การเผชิญหน้า , การประจันหน้า

การต่อสู้ n struggle

ข้อต่อไหล่ n shoulder joint

คืนต่อมา n night later

การติดต่อสื่อสาร n transmitting

พูดเป็นต่อยหอย v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: จ้อ , พูดพร่ำ , พูดพล่าม , พูดน้ำไหลไฟดับ

ภาษาคำติดต่อ n agglutinative language

การติดต่อ n connection
ความหมายเหมือนกับ: การร่วม

ภาพต่อ n jigsaw puzzle
ความหมายเหมือนกับ: จิกซอว์

ตั้งแต่นี้ต่อไป adv henceforth
ความหมายเหมือนกับ: ต่อแต่นี้ไป

เล่าต่อๆ กันมา adv from mouth to mouth
ความหมายเหมือนกับ: เล่าขาน

เล่าต่อๆ กันมา adv from mouth to mouth
ความหมายเหมือนกับ: เล่าขาน

ไพ่ต่อแต้ม n dominoes
ความหมายเหมือนกับ: หมาก

เตินเต่อ adv too short

ต่อย่างเดียว adv only
ความหมายเหมือนกับ: เพียงอย่างเดียว

ดาวต่อมน้ำ n name of a constellation of fixed stars
ความหมายเหมือนกับ: ดาวเสือ , ดาวตาจระเข้

ดำเนินต่อ v follow
ความหมายเหมือนกับ: สืบต่อ , สานต่อ , ทำให้ตลอด , สืบทอด

ปะทะต่อสู้ v confront
ความหมายเหมือนกับ: ผจญ , เผชิญ , ต่อสู้

อยู่ต่อหน้ากัน v confront
ความหมายเหมือนกับ: เผชิญหน้ากัน

แนวต่อ n knot
ความหมายเหมือนกับ: ขอดเชือก , ข้อ , ข้อต่อ

อันตรายต่อชีวิต n danger to life
ความหมายเหมือนกับ: อันตรายถึงตาย

การต่อสู้ n campaign
ความหมายเหมือนกับ: การรบ

การต่อตา n graft
ความหมายเหมือนกับ: การทาบกิ่ง , การต่อกิ่ง , การติดตา

การต่อกิ่ง n graft
ความหมายเหมือนกับ: การต่อตา , การทาบกิ่ง , การติดตา

การต่อยมวย n boxing
ความหมายเหมือนกับ: การชก , การประหมัด

การต่อว่า n warning
ความหมายเหมือนกับ: การตำหนิ , การติ , การเตือน , การว่ากล่าว

การต่อว่า n condemnation
ความหมายเหมือนกับ: การตำหนิ , การวิพากย์วิจารณ์

การต่อสู้ n war
ความหมายเหมือนกับ: การทำสงคราม , การสู้รบ

การติดต่อ n visit
ความหมายเหมือนกับ: การเยี่ยมเยียน , การพบปะ

การต่อสู้ n fight against
ความหมายเหมือนกับ: การฟันฝ่า , การพยายาม , การบากบั่น , การดิ้นรน

การต่อสู้ n struggle
ความหมายเหมือนกับ: การปะทะ

การต่อ n tow
ความหมายเหมือนกับ: การต่อท้าย

การต่อท้าย n tow
ความหมายเหมือนกับ: การต่อ

การติดต่อ n association
ความหมายเหมือนกับ: การคบ , การคบหา , การคบค้า

การต่อสู้ n battle
ความหมายเหมือนกับ: การสู้รบ , การศึก , การศึกสงคราม

การต่อสู้ n war
ความหมายเหมือนกับ: การสงคราม , การรบ , การรบทัพจับศึก

การต่อสู้ n fight
ความหมายเหมือนกับ: การพยายาม , การต่อต้าน , การเอาชนะ

การต่อต้าน n fight
ความหมายเหมือนกับ: การต่อสู้ , การพยายาม , การเอาชนะ

การติดต่อสื่อสาร n communication

ครั้งต่อไป n next time
ความหมายเหมือนกับ: คราวหลัง , ครั้งหน้า
คำตรงข้าม: คราวก่อน , ครั้งก่อน , ครั้งที่แล้ว

การติดต่อ n transportation
ความหมายเหมือนกับ: การขนส่ง

การต่อสู้ n fight

การต่อสู้ชิงชัย n competition
ความหมายเหมือนกับ: การชิงชัย

รอยต่อ n item
ความหมายเหมือนกับ: รอยเชื่อม , ข้อต่อ

รอยต่อ n joint
ความหมายเหมือนกับ: รอยเชื่อม

รอยต่อ n joint
ความหมายเหมือนกับ: รอยเชื่อม

รับช่วงต่อ v be descended
ความหมายเหมือนกับ: สืบทอด , สืบกันมา

ผู้รับช่วงต่อ n heir

ความเป็นต่อ n advantage
ความหมายเหมือนกับ: การได้เปรียบ
คำตรงข้าม: ความเสียเปรียบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top