ตู้ไมโครเวฟ

ภาษาอังกฤษ


n microwave
คำที่เกี่ยวข้อง: microwave oven


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top