ตู้ไมโครเวฟ

ภาษาอังกฤษ


n microwave
คำที่เกี่ยวข้อง: microwave oven