ตู้ไปรษณีย์

ภาษาอังกฤษ


n mailbox
คำอธิบาย: ตู้สำหรับสอดจดหมาย กั้นให้เป็นช่องๆ ของกรมไปรษณีย์โทรเลข
หน่วยนับ: ตู้
ความหมายเหมือนกับ: ตู้ป.ณ.
คำที่เกี่ยวข้อง: postbox , letter box
ตัวอย่างประโยค: ทุกๆ อาทิตย์เธอจะต้องนำจดหมายไปทิ้งที่ตู้ไปรษณีย์