ตู้โทรศัพท์

ภาษาอังกฤษ


n telephone box
หน่วยนับ: ตู้
คำที่เกี่ยวข้อง: telephone booth
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาสาวตายในตู้โทรศัพท์เพราะไฟดูดที่ลานแคบหน้าห้องเช่า