ตู้เอทีเอ็ม

ภาษาอังกฤษ


n Automatic Teller Machine
คำอธิบาย: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: ATM booth , ATM outlet
ตัวอย่างประโยค: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด