ตู้เสื้อผ้า

ภาษาอังกฤษ


n wardrobe
คำอธิบาย: ตู้ที่เก็บใส่เสื้อผ้า
หน่วยนับ: ใบ, หลัง
ตัวอย่างประโยค: เธอเข้าไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ ขดตัวอยู่ในนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีด