ตู้เย็น

ภาษาอังกฤษ


n refrigerator
คำอธิบาย: ตู้เก็บอาหารหรือน้ำ ช่วยให้คงความเย็น
หน่วยนับ: ตู้, หลัง, ใบ
คำที่เกี่ยวข้อง: freezer
ตัวอย่างประโยค: ผักและผลไม้ทุกชนิด เมื่อนำออกจากตู้เย็นควรล้างน้ำเย็นจัดอีกครั้งหนึ่งก่อนนำไปใช้