ตู้เซฟ

ภาษาอังกฤษ


n safe
คำอธิบาย: ตู้ที่ทำขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรม หรืออัคคีภัย
หน่วยนับ: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ตู้นิรภัย
ตัวอย่างประโยค: อารามที่จะไปถึงบ้านโดยเร็วเขาเลยลืมปิดตู้เซฟ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top