ตู้หนังสือ

ภาษาอังกฤษ


n bookcase
คำอธิบาย: ตู้ที่เก็บหนังสือ
หน่วยนับ: ใบ, หลัง
ตัวอย่างประโยค: ภาพของชายหนุ่มในกรอบรูปแขวนอยู่ข้างตู้หนังสือ