ตู้ยาม

ภาษาอังกฤษ


n sentry box
คำอธิบาย: ห้องเล็กๆ สำหรับคนยาม หรือตำรวจทหารยืนเฝ้ายาม เป็นตู้ห้อง หน้าเปิดที่มีฝาและหลังคา
หน่วยนับ: หลัง, ตู้
ความหมายเหมือนกับ: ป้อมยาม
ตัวอย่างประโยค: ผมลืมตาตื่นตั้งแต่ได้ยินเสียงแขกยามเคาะแผ่นเหล็กห้าครั้ง ดังแว่วมาจากตู้ยามมุมถนน