ตู้นิรภัย

ภาษาอังกฤษ


n safe
n safe
คำอธิบาย: ตู้ที่ทำขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรม หรืออัคคีภัย
หน่วยนับ: หลัง,ใบ, ตู้, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ตู้เซฟ
ตัวอย่างประโยค: ของมีค่าทั้งหมดของเขาฝากไว้ในตู้นิรภัยของธนาคาร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top