ตู้กระจก

ภาษาอังกฤษ


n glass cabinet
คำอธิบาย: เครื่องใช้เก็บสิ่งของที่กรุกระจก บางทีหมายถึงตู้ที่มีกระจกเงา
หน่วยนับ: ตู้, ใบ, หลัง, ลูก
คำที่เกี่ยวข้อง: aquarium
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อตู้กระจกพวกนี้มาด้วยราคาแพงมาก