ตู้

ภาษาอังกฤษ


n cabinet
คำอธิบาย: เครื่องใช้ทำด้วยไม้หรือเหล็กเป็นต้น มักมีชั้น มีบานเปิดปิดหรือบานเลื่อน อาจเรียกชื่อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้
หน่วยนับ: ตู้, ใบ, ลูก, หลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: closet
ตัวอย่างประโยค: ศิลปกรรมของไทยโบราณมีความละเอียดวิจิตรบรรจง ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ เตียงตั่ง คันฉ่อง เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
adj blunt
คำอธิบาย: เขาควายที่สั้นหงิกเข้ามาหาหู
ความหมายเหมือนกับ: ทู่
คำตรงข้าม: แหลม
ตัวอย่างประโยค: เแม่บอกว่าถ้าลักกินข้าวคนอื่น ตายไปจะเกิดเป็นควายตู้