ตู่เอา

ภาษาอังกฤษ


v assume
ความหมายเหมือนกับ: ตู่ , คาดเดา , เดา , โมเม
คำที่เกี่ยวข้อง: presume , claim , suppose