ตู่

ภาษาอังกฤษ


v claim ownership without justification
คำอธิบาย: กล่าวอ้างผิดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ้างเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน
ความหมายเหมือนกับ: ทึกทัก
คำที่เกี่ยวข้อง: make a false claim for another´s possession , assume or feign ownership , acquire possession by force or fraud
ตัวอย่างประโยค: เขาคงไปอ่านของใครแล้วมาตู่เอาว่าเป็นของผม