ตูม

ภาษาอังกฤษ


n bale-fruit
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นและกิ่งมีหนาม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ นิยมใช้ในการมงคล ผลกลมทุย รสหวานเจือเผ็ด ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: มะตูม
คำที่เกี่ยวข้อง: Aegle marmelos
ตัวอย่างประโยค: น้ำมะตูมถือเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง
adv boom
คำอธิบาย: เสียงดังเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตูมๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: bang , boom , blast , explosion
ตัวอย่างประโยค: พอเสียงระเบิดดังตูม ประดาผีทั้งหลายก็รีบวิ่งแจ้นออกมาทันทีด้วยความอกสั่นขวัญหาย
adj budding
คำอธิบาย: ยังไม่บาน
คำที่เกี่ยวข้อง: young , undeveloped , promising
คำตรงข้าม: บาน
ตัวอย่างประโยค: ถ้านำดอกกุหลาบที่ตูมมาแช่น้ำไว้ซักพัก ดอกกุหลาบก็จะค่อยๆ บานขึ้น