ตูบ

ภาษาอังกฤษ


n hut
คำอธิบาย: ที่อยู่ขนาดเล็ก
หน่วยนับ: หลัง
ความหมายเหมือนกับ: กระท่อม , กระต๊อบ , กระตูบ
คำที่เกี่ยวข้อง: shed , shanty
ตัวอย่างประโยค: เจ้าสุนัขตัวนี้หูตูบข้างหนึ่ง หูตั้งข้างหนึ่ง
v droop
ความหมายเหมือนกับ: หลบลง , หุบลง
คำที่เกี่ยวข้อง: hang down
คำตรงข้าม: ตั้ง , บาน
ตัวอย่างประโยค: ใบหูข้างหนึ่งของเขาแทนที่มันจะกางเป็นปกติ กลับตูบติดเชื่อมกับหนังศีรษะมาแต่กำเนิด
v be red-face
คำอธิบาย: หน้าที่แสดงความโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: หลบลง , หุบลง
คำที่เกี่ยวข้อง: be hot-headed
คำตรงข้าม: ตั้ง , บาน