ตูดปอด

ภาษาอังกฤษ


adj lean buttocks
ความหมายเหมือนกับ: ก้นปอด , ก้นสอบเล็ก
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของเขาสูงชลูดและมีตูดปอดจนดูน่าเกลียด