ตูด

ภาษาอังกฤษ


n anus
คำอธิบาย: ช่องขับอุจาระจากร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: รูก้น , ก้นกอย
คำที่เกี่ยวข้อง: buttocks , bottom , rump
ตัวอย่างประโยค: ท่านจังความได้จากเด็กว่า ก้นมีไว้สำหรับนั่ง ส่วนตูดมีไว้สำหรับขี้
n bottom
คำอธิบาย: ส่วนท้าย, ส่วนหาง
ความหมายเหมือนกับ: ท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: behind , dories , bum , anus
คำตรงข้าม: หัว

คำที่มี "ตูด" ในคำ


ตูดปอด adj lean buttocks
ความหมายเหมือนกับ: ก้นปอด , ก้นสอบเล็ก
ตัวอย่างประโยค: รูปร่างของเขาสูงชลูดและมีตูดปอดจนดูน่าเกลียด

ตูดิโอ n studio
หน่วยนับ: แห่ง

หมดตูด v nothing leftค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top