ตูด

ภาษาอังกฤษ


n anus
คำอธิบาย: ช่องขับอุจาระจากร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: รูก้น , ก้นกอย
คำที่เกี่ยวข้อง: buttocks , bottom , rump
ตัวอย่างประโยค: ท่านจังความได้จากเด็กว่า ก้นมีไว้สำหรับนั่ง ส่วนตูดมีไว้สำหรับขี้
n bottom
คำอธิบาย: ส่วนท้าย, ส่วนหาง
ความหมายเหมือนกับ: ท้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: behind , dories , bum , anus
คำตรงข้าม: หัว