ตูก

ภาษาอังกฤษ


n boat
คำอธิบาย: ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
หน่วยนับ: ลำ
ความหมายเหมือนกับ: ทูก , เรือ
คำที่เกี่ยวข้อง: ship