ตุ๋น

ภาษาอังกฤษ


v steam
คำอธิบาย: ทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีน้ำ แล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ำเดือด, เคี่ยวให้เปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: ต้ม , ต้มเปื่อย , เคี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: cook by steaming
ตัวอย่างประโยค: เมื่อต้องเคี่ยว ต้องตุ๋น แม่จำปีจะหลบไปใช้เตาก่อซีเมนต์แข็งแรงคู่ชีพเสมอ
adj steamed
คำอธิบาย: เกี่ยวกับการทำให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะที่มีน้ำ แล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ำเดือด, เคี่ยวให้เปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: ต้ม , ต้มเปื่อย , เคี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: stewed
ตัวอย่างประโยค: ไข่ตุ๋นเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเด็ก เพราะย่อยง่ายและมีประโยชน์
v swindle
คำอธิบาย: หลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว
ความหมายเหมือนกับ: ต้ม , ต้มตุ๋น , หลอกลวง , หลอก , คดโกง , โกง
คำที่เกี่ยวข้อง: deceive , trick , dupe , hoodwink , cheat , bamboozle , gull , defraud
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบ้านถูกแก๊ง18มงกุฎใช้เล่ห์เหลี่ยมตุ๋นเงินไปอีกจำนวนโข