ตุ๊เจ้า

ภาษาอังกฤษ


n monk
ความหมายเหมือนกับ: พระ , พระสงฆ์