ตุ๊ย

ภาษาอังกฤษ


v punch
คำอธิบาย: เอาหมัดกระแทกเอา
ความหมายเหมือนกับ: ต่อย , กระแทก , ปล่อยหมัด
คำที่เกี่ยวข้อง: strike with the fist , box
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเจอหน้ากัน เพื่อนๆ ก็ตุ๊ยท้องน้อยกันบ้างพอให้หายคิดถึง
n comedian
คำอธิบาย: ตัวตลกที่ออกมาขัดจังหวะในการสวดคฤหัสถ์
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวตุ๊ย
คำที่เกี่ยวข้อง: funny guy , buffoon , comic , clown
ตัวอย่างประโยค: ได้เวลาตัวตุ๊ยออกแสดงคั่นการสวดคฤหัสถ์แล้ว